Färnebofjärdens nationalpark

Söndagen den 22 september gjorde jag och min gode vän Rikard Willerius ett besök i Färnebofjärdens nationalpark. Parken ligger verkligen på länsgränserna. Den breder ut sig över fyra län – Gävleborg, Uppland, Dalarna och Västmanland. Det finns två nationalparker i Gävleborgs län och tidigare detta år besökte jag den andra – Hamra nationalpark. Parken är stor så vi hann inte utforska den utan gjorde avstickare till Ingbo kvarn, Stormossen, Skekarsbo och Östa stränder. Vi började emellertid i Gysinge i naturrummet och huvudentrén på Mattön.

Naturrummet i Färnebofjärdens nationalpark
Gammalt brofäste i Dalälven

En promenad längs 4-kilometersslingan på Mattön var perfekt uppvärmning inför dagen.

Vi tog en liten avstickare till Ingbo kvarn.

Utsiktstornet i Skekarsbo var inget att ha om man lider av höjdskräck. Vi pallrade oss upp i alla fall och fick lön för mödan.

Utsikt från tornet på Skekarsboberget

Stormossens fågeltorn var inte lika högt och resultatlöst denna gång. Fåglarna lyste med sin frånvaro.

Det var verkligen en upplevelse att promenera efter sandstränderna i Östa. Vilket badställe det måste vara på sommaren! Det kändes lite för kallt för att prova naturistbadstranden. Å andra sidan hade det nog känts för varmt i annat fall.

Dagen avslutades med en fika på caféet i naturrummet. En trevlig dag var till ända och det var dags att åka hem.

Läs mer om Färnebofjärdens nationalpark här:

https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/besoksmal/nationalparker/farnebofjarden.html

https://www.sverigesnationalparker.se/park/farnebofjardens-nationalpark/#

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.276e13411636c95dd936f7e/1526985985803/farnebofjarden-se0630190-mfl-2017.pdf